Morska Vila 3 - Osnovni podaci

home-mv3

Lokacijska dozvola
Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za prostorno uređenje, temeljem Članka 105. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, izdao je Lokacijsku dozvolu Klasa: UP/I 350-05/13-01/00181 od 14.03.2014. godine, a koja je pravomoćna od 09.04.2014. godine.

Građevinska dozvola
Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, temeljem članka 99. stavak 1. Zakona o gradnji, izdao je Građevinsku dozvolu Klasa: UP/I 361-03/15-01/000009 od 03.03.2015. godine, a koja je pravomoćna od 12.03.2015. godine.

Osnovni podaci
Stambeni objekt Morska vila 3 gradi se na kat. česticama 10229, 10234, 10235/1, 10235/2, 10236/1, 10236/2 i 10236/3 k.o. Split ukupne površine 2023 m2. Neto stambena korisna površina objekta je 2.394,07 m2. Objekt je projektiran kao jedan glavni ulaz sa dvije vertikalne komunikacije (stubište i dizalo) sa ukupno trideset stanova, pripadajućim dvorištem, te osiguranim parkiralištima ispred objekta i u zajedničkim podzemnim garažama.
Objekt sadrži dvije podzemne etaže, suteren, prizemlje, tri kata i nadgrađe. Visinska kota objekta omogućava otvoreni pogled na more gotovo svim stanovima na prizemlju i višim etažama objekta.
Početak izgradnje objekta planiran je u prvoj polovini 2015. godine, a završetak je planiran za rujan 2016. godine.
Katnost
Podrumske etaže (-1) i (-2) - garaža
sa 48 parkirnih mjesta i osiguranim dvosmjernim prometom kroz garažu. Pješački izlazi iz garaže osigurani su direktno kroz ulazno-izlazna vrata garaže i stubištima (dizalima) prema nadzemnim etažama.
Stambeni dio
U suterenu se nalaze pomoćne prostorije i četiri stana, osam stanova na prizemlju, po šest stanova na 1. i 2. katu, četiri stana na 3. katu, te dva stana na nadgrađu objekta. Vertikalna komunikacija s garažnim prostorom i svim etažama osigurana je stubištem i dizalom.
Pristup objektu
Automobilski pristup
Automobilski pristup objektu je s ulice Put Duilova (ulaz s juga objekta).
Pješački pristup
Pješački ulaz u zgradu je s ulice Put Duilova (ulaz sa juga objekta).

Quatro company d.o.o. 
OIB: 98693222826

Povezana društva

 tehnoplast  

bel-etage-logo

Ugovorni partneri


croatia osiguranje

 

AZ Logo RGB

Copyright © 2017 QUATRO COMPANY d.o.o. ZA GRADITELJSTVO, Split. Sva prava zadržana.

Nastavkom pregleda web stranice www.quatrocompany.hr slažete se s korištenjem kolačića. Ako želite saznati više ili povući pristanak za sve ili neke od tih kolačića pročitajte našu Politiku prikupljanja kolačića.