Projekti

Projekt u gradnji

Bel Etage 2

Stambeni objekt Bel Etage 2 gradimo na Duilovu u Splitu, na kat. čestici 10260/37 k.o. Split ukupne površine 4.000,00 m2.

Detalji

Projekt u pripremi

Rašeljkina

Stambeni kompleks sa 43 stana i pripadajućim parkirnim mjestima, u blizini škole Pazdigrad i prekrasnim pogledom na more.

Detalji

Naše reference

Završeni projekti

Sunčani dvori

Stambeno-poslovni objekt Sunčani dvori izgrađen je na adresi Makarska 14, 16, 18 i 20 u Splitu

Morska vila 1

Stambeni objekt Morska vila izgrađen je na adresi Put Žnjana 41 u Splitu, na kat. čestici 10238 k.o. Split ukupne površine 1.946,00 m2.

Morska vila 2

Stambeni objekt Morska vila 2 izgrađen je na adresi Put Žnjana 39 u Splitu, na kat. čestici 10234/1 k.o. Split ukupne površine 1.672,00 m2.

Morska vila 3

Stambeni objekt Morska vila 3 izgrađen je na adresi Put Žnjana 37 u Splitu, na kat. čestici 10229 k.o. Split ukupne površine 2023 m2.

Morska vila 4

Stambeni objekt Morska vila 4 izgrađen je na adresi Put Žnjana 33 u Splitu, na kat. čestici 10226/2 k.o. Split ukupne površine 2.188,00 m2.

Morska vila 5

Stambeni objekt Morska vila 5 izgrađen je na adresi Put Žnjana 35 u Splitu, na kat. čestici 10225/2 k.o. Split ukupne površine 2.482,00 m2.

Vukovarska golubica

Stambeno-poslovni objekt Vukovarska golubica izgrađen je na adresi Generala Zadre 4 u Splitu, na kat. čestici 3499/12 k.o. Split ukupne površine 1.384,00 m2.

Morska vila 6

Stambeni objekt Morska vila 6 izgrađen je na adresi Put Žnjana 43 i 45 u Splitu, na kat. čestici 7414/3 k.o. Split ukupne površine 4.109,00 m2.

Bel Etage

Naša tvrtka PULIĆ&PARTNERI d.o.o., tada u podijeljenom našem i rusko-njemačkom vlasništvu, izgradila je luksuzni stambeno-poslovni objekt Bel Etage na adresi Put Duilova 47 u Splitu.