Bel Etage 2

Osnovni podaci

Stambeni objekt Bel Etage 2 gradimo na Duilovu u Splitu, na kat. čestici 10260/37 k.o. Split ukupne površine 4.000,00 m2. Neto stambena korisna površina objekta je 8.624,83 m2. Objekt je projektiran kao dva stambena ulaza od kojih jedan ulaz ima jednu vertikalnu komunikaciju, a drugi tri vertikalne komunikacije (stubišta i dizala), ukupno 101 stan, pripadajuće dvorište, te osigurana parkirna mjesta u zajedničkoj podzemnoj garaži (171 mjesto).
Objekt sadrži dvije podzemne etaže, suteren, prizemlje i osam katova. Podzemne garažne etaže su zajedničke, a nadzemno su projektirana dva volumena, zapadno manji i opremom bogatiji volumen s recepcijom, fitness zonom i 25 stanova (stubište A), a istočno veći volumen s 76 stanova (stubišta B-C-D). Visinska kota objekta omogućuje otvoreni pogled na more svim stanovima.
Izgradnja objekta počinje u lipnju 2021. godine, a završetak je planiran u rujnu 2023. godine. Dana 05.05.2021. godine izdana je Građevinska dozvola za objekt Klasa: UP/I-361-03/21-01/000032, a __.__.2021. ista je postala pravomoćna.

Katnost

Podrumske etaže (-1 i -2) – garaža
171 parkirno mjesto i osiguran dvosmjerni promet kroz garažu. Pješački izlazi iz garaže osigurani su direktno kroz ulazno-izlazna vrata garaže i stubištima s dizalima prema nadzemnim etažama.
Stambeni dio
U suterenu ulaza A nalazi se zajednička recepcija, lobby i fitness zona, po tri stana u prizemlju, 1., 2., 4., 5., 6. i 7. katu, a po dva stana na 3. i 8. katu.
U suterenu ulaza B-C-D nalazi se sedam stanova, sedam stanova na prizemlju, po osam stanova na 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. katu te pet stanova na 8. katu.

Pristup objektu

Automobilski pristup
Automobilski pristup objektu je s ulice Put Duilova (ulaz s juga objekta).
Pješački pristup
Pješački ulaz u zgradu je s ulice Put Duilova (ulaz s juga objekta).

Ponuda stanova

• Odaberite etažu
• Odaberite stan