Morska vila 1

Osnovni podaci

Stambeni objekt Morska vila izgrađen je na adresi Put Žnjana 41 u Splitu, na kat. čestici 10238 k.o. Split ukupne površine 1.946,00 m2. Neto stambena korisna površina objekta je 2.283,80 m2. Objekt je projektiran kao jedan stambeni ulaz sa dvije vertikalne komunikacije (stubišta i dizala), ukupno dvadeset devet stanova, pripadajućim dvorištem, te osiguranim parkirnim mjestima ispred objekta (12 mjesta) i u zajedničkoj podzemnoj garaži (40 mjesta).
Objekt sadrži dvije podzemne etaže, suteren, prizemlje, tri kata i nadgrađe. Visinska kota objekta ispred (recepcija hotela Zagreb) omogućuje otvoreni pogled na more svim stanovima na prizemlju i višim etažama objekta.
Izgradnja objekta je počela u listopadu 2011. godine, a završen je u travnju 2013. godine. Dana 04.05.2013. godine izdana je Uporabna dozvola za objekt, a 09.05.2013. ista je postala pravomoćna.

Katnost

Podrumske etaže (-1 i -2) – garaža
40 parkirnih mjesta i osiguran dvosmjerni promet kroz garažu. Pješački izlazi iz garaže osigurani su direktno kroz ulazno-izlazna vrata garaže i stubištem s dizalom prema nadzemnim etažama.
Stambeni dio
U suterenu se nalazi četiri stana, sedam stanova u prizemlju, po šest stanova na 1. i 2. katu, 4 stana na 3. katu, te dva stana na nadgrađu objekta. Vertikalna komunikacija s garažnim prostorom i svim etažama osigurana je stubištem i dizalom.

Pristup objektu

Automobilski pristup
Automobilski pristup objektu je s ulice Put Duilova (ulaz s juga objekta).
Pješački pristup
Pješački ulaz u zgradu je s ulice Put Duilova (ulaz s juga objekta).