Morska vila 4

Osnovni podaci

Stambeni objekt Morska vila 4 izgrađen je na adresi Put Žnjana 33 u Splitu, na kat. čestici 10226/2 k.o. Split ukupne površine 2.188,00 m2. Neto stambena korisna površina objekta je 2.617,79 m2. Objekt je projektiran kao jedan glavni ulaz s dvije vertikalne komunikacije (stubište i dizalo) sa ukupno trideset četiri stana, pripadajućim dvorištem, te osiguranim parkirnim mjestima ispred objekta (6 mjesta) i u zajedničkoj podzemnoj garaži (52 mjesta).
Objekt sadrži dvije podzemne etaže, suteren, prizemlje, tri kata i nadgrađe. Visinska kota objekta omogućava otvoreni pogled na more svim stanovima.
Izgradnja objekta počela je u srpnju 2017. godine, a završen je u studenom 2018. godine. Dana 07.12.2018. godine izdana je Uporabna dozvola za objekt, a 12.12.2018. ista je postala pravomoćna.

Katnost

Podrumske etaže (-1) i (-2) – garaža
52 parkirna mjesta uz osigurani dvosmjerni promet kroz garažu te pomoćne prostorije. Pješački izlazi iz garaže osigurani su direktno kroz ulazno-izlazna vrata garaže i stubištima (dizalima) prema nadzemnim etažama.
Stambeni dio
U suterenu se nalaze pomoćne prostorije i pet stanova, osam stanova na prizemlju, sedam stanova na 1. katu, po šest stanova na 2. i 3. katu, te dva stana na nadgrađu objekta. Vertikalna komunikacija s garažnim prostorom i svim etažama osigurana je stubištem i dizalom.

Pristup objektu

Automobilski pristup
Automobilski pristup objektu je s ulice Put Duilova (ulaz s istoka objekta).
Pješački pristup
Pješački ulaz u zgradu je s ulice Put Duilova (ulaz s istoka objekta).