Morska vila 5

Osnovni podaci

Stambeni objekt Morska vila 5 izgrađen je na adresi Put Žnjana 35 u Splitu, na kat. čestici 10225/2 k.o. Split ukupne površine 2.482,00 m2. Neto stambena korisna površina objekta je 2.961,80 m2. Objekt je projektiran kao jedan glavni ulaz sa dvije vertikalne komunikacije (stubište i dizalo) sa ukupno trideset sedam stanova, pripadajućim dvorištem, te osiguranim parkirnim mjestima ispred objekta (11 mjesta) i u zajedničkoj podzemnoj garaži (54 mjesta).
Objekt sadrži dvije podzemne etaže, suteren, prizemlje, tri kata i nadgrađe. Visinska kota objekta omogućava otvoreni pogled na more gotovo svim stanovima u objektu.
Izgradnja objekta je počela u siječnju 2018. godine, a završen je u kolovozu 2019. godine. Dana 30.08.2019. godine izdana je Uporabna dozvola za objekt, a isti dan je postala pravomoćna.

Katnost

Podrumske etaže (-1) i (-2) – garaža
54 parkirna mjesta i osigurani dvosmjerni promet kroz garažu. Pješački izlazi iz garaže osigurani su direktno kroz ulazno-izlazna vrata garaže i stubištima (dizalima) prema nadzemnim etažama.
Stambeni dio
U suterenu se nalaze pomoćne prostorije i pet stanova, devet stanova na prizemlju, po sedam stanova na 1., 2. i 3. katu, te dva stana na nadgrađu objekta. Vertikalna komunikacija s garažnim prostorom i svim etažama osigurana je stubištem i dizalom.

Pristup objektu

Automobilski pristup
Automobilski pristup objektu je s ulice Put Duilova (ulaz s istoka objekta).
Pješački pristup
Pješački ulaz u zgradu je s ulice Put Duilova (ulaz s istoka objekta).