Bel Etage

Osnovni podaci

Naša tvrtka PULIĆ&PARTNERI d.o.o., tada u podijeljenom našem i rusko-njemačkom vlasništvu, izgradila je luksuzni stambeno-poslovni objekt Bel Etage na adresi Put Duilova 47 u Splitu. Objekt je izgrađen na kat. čestici 10260/40 k.o. Split ukupne površine 2.507,00 m2. Neto stambena i poslovna korisna površina objekta je 5.362,64 m2. Objekt je projektiran kao jedan stambeni ulaz s dvije vertikalne komunikacije (stubišta i dizala), ukupno četrdeset jednim stanom, pripadajućim dvorištem, te osiguranim parkirnim mjestima u zajedničkoj podzemnoj garaži.
Objekt sadrži dvije podzemne etaže, suteren, prizemlje, sedam katova i nadgrađe. Visinska kota objekta omogućuje otvoreni pogled na more svim stanovima u objektu.
Izgradnja objekta je počela u kolovozu 2013. godine, a završen je u studenom 2015. godine. Dana 11.01.2016. godine izdana je Uporabna dozvola za objekt, a 13.01.2016. ista je postala pravomoćna.

Katnost

Podrumske etaže (-1 i -2) – garaža
105 parkirnih mjesta i osiguran dvosmjerni promet kroz garažu. Pješački izlazi iz garaže osigurani su direktno kroz ulazno-izlazna vrata garaže i stubištem s dizalom prema nadzemnim etažama.
Suteren
Lobby s recepcijom, poslovni prostor teretana sa saunom i masažnim bazenom, poslovni prostor sobe za najam, vanjski bazen sa sunčalištem.
Stambeni dio
U prizemlju, na 1., 2., 3., 4. i 5. katu se nalazi po pet stanova, po četiri stana na 6. i 7. katu, te tri stana na nadgrađu objekta. Vertikalna komunikacija s garažnim prostorom i svim etažama osigurana je stubištima i dizalima.

Pristup objektu

Automobilski pristup
Automobilski pristup objektu je s ulice Put Duilova (ulaz s juga objekta).
Pješački pristup
Pješački ulaz u zgradu je s ulice Put Duilova (ulaz s juga objekta).