Morska vila 2

Osnovni podaci

Stambeni objekt Morska vila 2 izgrađen je na adresi Put Žnjana 39 u Splitu, na kat. čestici 10234/1 k.o. Split ukupne površine 1.672,00 m2. Neto stambena korisna površina objekta je 1.708,83 m2. Objekt je projektiran kao jedan stambeni ulaz sa vertikalnom komunikacijom (stubište i dizalo), ukupno dvadeset tri stana, pripadajućim dvorištem, te osiguranim parkirnim mjestima ispred objekta (7 mjesta) i u zajedničkoj podzemnoj garaži (25 mjesta).
Objekt sadrži jednu podzemnu etažu, suteren, prizemlje, tri kata i nadgrađe. Visinska kota objekta ispred (recepcija hotela Zagreb) omogućuje otvoreni pogled na more svim stanovima na prizemlju i višim etažama objekta.
Izgradnja objekta je počela u srpnju 2014. godine, a završen je u studenom 2015. godine. Dana 11.12.2015. godine izdana je Uporabna dozvola za objekt, a 14.12.2015. ista je postala pravomoćna.

Katnost

Podrumska etaža (-1) – garaža
25 parkirnih mjesta i osiguran dvosmjerni promet kroz garažu. Pješački izlazi iz garaže osigurani su direktno kroz ulazno-izlazna vrata garaže i stubištem s dizalom prema nadzemnim etažama.
Stambeni dio
U suterenu se nalaze pomoćne prostorije i tri stana, šest stanova na prizemlju, po četiri stana na 1., 2. i 3. katu, te dva stana na nadgrađu objekta. Vertikalna komunikacija s garažnim prostorom i svim etažama osigurana je stubištem i dizalom.

Pristup objektu

Automobilski pristup
Automobilski pristup objektu je s ulice Put Duilova (ulaz s juga objekta).
Pješački pristup
Pješački ulaz u zgradu je s ulice Put Duilova (ulaz sa juga objekta).