Rašeljkina

Osnovni podaci
Katnost
Pristup objektu

Automobilski pristup
Automobilski pristup objektu je s ulice Put Duilova (ulaz s juga objekta).
Pješački pristup
Pješački ulaz u zgradu je s ulice Put Duilova (ulaz s juga objekta).