Sunčani dvori

Osnovni podaci

Stambeno-poslovni objekt Sunčani dvori izgrađen je na adresi Makarska 14, 16, 18 i 20 u Splitu, na kat. česticama 7552/4 i 7555/13 k.o. Split ukupne površine 2.372,00 m2. Neto stambena i poslovna korisna površina objekta je 6.189,33 m2. Objekt je projektiran kao četiri stambena ulaza sa četiri vertikalne komunikacije (stubišta i dizala), ukupno sedamdeset devet stanova, pet poslovnih prostora i pripadajućim dvorištem, te osiguranim parkirnim mjestima u zajedničkoj podzemnoj garaži (108 mjesta).
Objekt sadrži dvije podzemne etaže, prizemlje i 6 katova. Visinska kota objekta omogućuje otvoreni pogled na more sa svih etaža objekta.
Izgradnja objekta je počela u siječnju 2008. godine, a završen je u srpnju 2010. godine. Dana 27.07.2010. godine izdana je Uporabna dozvola za objekt, a 25.08.2010. ista je postala pravomoćna.

Katnost

Podrumske etaže (-1 i -2) – garaža
108 parkirnih mjesta i osiguran dvosmjerni promet kroz garažu. Pješački izlazi iz garaže osigurani su direktno kroz ulazno-izlazna vrata garaže i stubištem s dizalom prema nadzemnim etažama.
Stambeno-poslovni dio
U prizemlju se nalazi 9 stanova i 5 poslovnih prostora, po petnaest stanova na 1. i 2. katu, po 14 stanova na 3. i 4. katu, osam stanova na 5. katu, te četiri stana na šestom katu objekta. Vertikalna komunikacija s garažnim prostorom i svim etažama osigurana je stubištem i dizalom.

Katnost

Automobilski pristup
Automobilski pristup objektu je s Makarske ulice (ulaz sa sjevera objekta).

Pješački pristup
Pješački ulaz u zgradu je s istoka, sjevera, odnosno zapada objekta.