Vukovarska golubica

Osnovni podaci

Stambeno-poslovni objekt Vukovarska golubica izgrađen je na adresi Generala Zadre 4 u Splitu, na kat. čestici 3499/12 k.o. Split ukupne površine 1.384,00 m2. Neto stambena i poslovna korisna površina objekta je 1.771,66 m2. Objekt je projektiran kao jedan stambeni ulaz sa vertikalnom komunikacijom (stubište i dizalo), ukupno trideset stanova, dva poslovna prostora, pripadajućim dvorištem, te osiguranim parkirnim mjestima ispred objekta (7 mjesta) i u zajedničkoj podzemnoj garaži (29 mjesta).
Objekt sadrži jednu podzemnu etažu, prizemlje, četiri kata i nadgrađe.
Izgradnja objekta je počela u siječnju 2011. godine, a završen je u siječnju 2012. godine. Dana 10.05.2012. godine izdana je Uporabna dozvola za objekt, a 22.05.2012. ista je postala pravomoćna.

Katnost

Podrumska etaža (-1) – garaža
29 parkirnih mjesta i osiguran dvosmjerni promet kroz garažu. Pješački izlazi iz garaže osigurani su direktno kroz ulazno-izlazna vrata garaže i stubištem s dizalom prema nadzemnim etažama.
Stambeno-poslovni dio
U prizemlju se nalazi četiri stana i dva poslovna prostora, po šest stanova na 1., 2., 3. i 4. katu te dva stana na nadgrađu objekta. Vertikalna komunikacija s garažnim prostorom i svim etažama osigurana je stubištem i dizalom.

Pristup objektu

Automobilski pristup
Automobilski pristup objektu je s Vukovarske ulice.
Pješački pristup
Pješački ulaz u zgradu je s Vukovarske ulice (ulaz s istoka objekta).